בדיקות איכויות מים

מאגרים מים רבים אינם מתוחזקים בצורה ראויה ובכך נחשפים דיירי הבניינים אותם הם משמשים לזיהומים רבים, העלולים להיות מועברים אליהם באמצעות שימוש שיגרתי במים אותם הם מכילים. כך לדוגמא על ידי שימוש במי מאגר מזוהם לטובת פעולות יומיומיות כמו שטיפת פירות וירקות, בישול ואפילו צחצוח שיניים ניתן להיחשף למחלות כמו דיזנטריה, קוליפורם, חולירע, מחלת הליגיונרים ועוד מגוון רחב של מחלות זיהומיות המסוכנות לבריאות.

מדוע נדרשות בדיקות איכויות מים?

חלודה, חיידקים ולכלוך רב חודרים אל מי השתייה שלנו כתוצאה מתשתיות לקויות, מאגרים שאינם אטומים בעקבות בלאי או רשלנות, מאגרים לאחסון מים עומדים, מגביר לחץ מים הנמצא בבניינים רבי קומות, חיבורי כלאיים לא חוקיים בין מערכות מי שתייה ומי קולחין, ואי התקנת אטמי אל חזור במבני תעשייה.

חלקיקים ומזיקים אלו הינם בעלי השפעה הרסנית על בריאותינו, לעיתים אף קטלנית, ולכן נדרש לבצע בדיקות איכויות מים וניטור מתמיד של איכות המים הנמצאים במאגרי המים, וזאת בכדי לבחון ולהתריע מתי הם אינם ראויים לשתייה ונדרש לטפל בהם בכדי להבטיח את בריאות הציבור המבצע בהם שימוש.

מי אחראי על ביצוע בדיקות איכויות מים?

תאגידי המים העירוניים אחראים על הבטחת איכות מי השתייה אותם הם מספקים לתושבי העיר, אמנם דגימות המים מבוצעות מדי יום, ואפילו כמה פעמים ביום, אך הן מבוצעות בעיקר בנקודות השאיבה, ואילו דגימת המים המגיעים בסופו של דבר אל התושבים עצמם מבוצעות על סמך בדיקות אקראיות המתבצעות לעיתים רחוקות, ואינן מייצגות בהכרח את איכות מי השתייה המגיעים אליהם.

בסופו של דבר בדיקת איכות המים מוטלת על הצרכן עצמו, בין אם היא נדרשת בעקבות שינוי בצבע, ריח או בטעמם של המים ובין אם מדובר על בדיקות שגרתיות אליהן הוא מחויב על פי חוק, כמו לדוגמא בצורך בבדיקת מאגרי מים לכיבוי ומאגרי מים עומדים נוספים.

בדיקות איכויות מים ואחזקה מונעת

איכות המים נבדקת כאמור בעיקר בנקודות השאיבה ובתשתית העירונית הנמצאת באחריותו של תאגיד המים, בדיקות אלו מותירות אינספור נקודות בהן עלול להתרחש כשלים שיובילו לזיהום המים, כמו לדוגמא במקרה של זרימת מים הפוכה, בה ביוב הצרכן עלול לזהם את מאגרי המים שלו עצמו ואפילו להעביר זיהומים אל הרשת העירונית.

בכדי להבטיח לעצמכם ולילדיכם כי איכות המים אותה הם צורכים היא באיכות הגבוהה ביותר, עליכם לדגום כל העת את איכותם ואת רמת הזיהומים המיקרוסקופיים אותם הם מכילים, רק כך תוכלו להעניק לעצמכם את השקט הנפשי כי במים שלכם לא קיימות חיידקים, מתכות ושאריות חומרי הדברה.