Aquashield

האם אתה מוגן מפני חיידקים במים?

אקוושילד הינו הפטנט האחרון מבית אקווטין. הפילטר הורג כל חיידק ובקטריה, הבאה במגע עמו. הפילטר מבוסס על רכיב מהפכני שפותח ע"י אקווטין והינו ידידותי לאדם, אינו מפריש חומרים למים ומספק מים טהורים מיקרוביאלית לצרכי שימוש ביתי ומעבדתי. מחליף מנורת UV (אולטרה-סגולה).