Megachar

הוא פילטר פחם פעיל גדול המיועד להסרת כל הכלור מהמים כבר מהכניסה לבית. הפילטר מותקן בכניסת המים הראשית וסופח אליו את כל הכלור, בכך מספק מים נקיים מכלור וחומרים כימיים נוספים לכל הבית, כולל המקלחת!