Spindown

הפילטר הייחודי מתחבר לקו אספקת מים לצרכים תעשייתיים או חקלאיים, ומסנן את המים מחלקיקים גסים העלולים לסתום ממטרות וצינורות השקייה.

בעיצוב ייחודי ושקוף המאפשר לראות את מצב הפילטר.

החלק הטוב ביותר, האחזקה שלו היא כמעט אפסית, מפני שברז מיוחד בתחתית המתקן מאפשר למתקן לבצע שטיפה עצמית ולחזור לפעילות מלאה תוך כמה דקות, ללא צורך בהחלפות פילטרים חוזרות ונשנות.