דיוניזציה

דיוניזציה זהו תהליך שבו מסירים יונים, בדרך כלל מתמיסה מימית. תהליך זה מתבצע בדרך כלל ע"י העברת המים דרך עמודי חילוף יונים:
בעמודה אחת קטיונים מוחלפים ביוני H+, בעמודה השנייה אניונים מוחלפים ביוני OH-.
כיוון ש-H+ מגיבים עם OH- ליצירת מולקולות מים, התמיסה נותרת ללא יונים כלל.

להלן סרטון קצר המסביר על חשיבות שימוש בדיוניזציה במי השתייה שלנו: