Spindown

הפילטר הייחודי מתחבר לקו אספקת מים לצרכים תעשייתיים או חקלאיים, ומסנן את המים מחלקיקים גסים העלולים לסתום ממטרות וצינורות השקייה.
בעיצוב ייחודי ושקוף המאפשר לראות את מצב הפילטר. החלק הטוב ביותר, האחזקה שלו היא כמעט אפסית,…

k-Factory 14

מהמערכות בסדרת העל של אקווטין, ה +100 הינו מערכת אוסמוזה הפוכה תעשייתית קטנה וממוחשבת, המסוגלת להפיק בין 100 ל-400 גלון של מים מטוהרים ליום (400-1600 ליטר ליום). המערכת הקטנה הזאת עושה ביעילות רבה את מה שעושות מערכות גדולות…

k-Factory 24

מערכת תעשייתית 3,200n+ 24K / 7,200 + 24K / 10,000 + 24K אחת מהמערכות בסדרת העל של אקווטין, המערכות בסדרת K 24 הינם מערכות אוסמוזה הפוכה תעשייתיות וממוחשבת, המסוגלות להפיק 3200/7200/10,000 גלון של מים מטוהרים ליום…